Luchtvochtigheid informatie

 

Als voldaan wordt aan de voorwaarden voor een gunstig klimaat kunt u een piano of vleugel in principe overal plaatsen.

Deze voorwaarden zijn:

 

* Een gelijkmatige temperatuur (geen snelle wisselingen groter dan ca. 5 graden)

* Een gelijkmatige relatieve vochtigheidsgraad, bij voorkeur tussen 50 en70%, maar vooral niet lager dan 40% en niet hoger dan 75%. Als de vochtigheidsgraad gedurende langere tijd buiten deze waarden blijft, kan forse schade aan het instrument ontstaan. In principe kan dan geen aanspraak worden gemaakt op eventuele garantie.

 

 

Ook voor uzelf, uw huisdieren, meubels, houten vloer, deuren e.d. is een goede vochtigheid van groot belang. In het algemeen geldt dat uw piano zich prettig voelt in een klimaat dat ook voor u gezond is. Dit is niet verwonderlijk als u bedenkt dat uw piano voor een groot deel bestaat uit natuurlijk materiaal als hout en vilt. Deze materialen zijn gevoelig voor wisselingen in vochtigheidsgraad en temperatuur, zoals alles wat natuurlijk is en leeft.

 

 

Ten aanzien van het bovenstaande verdienen de volgende opmerkingen zeker uw aandacht:

 

                     *Als u de keuze heeft, plaats uw piano dan liever tegen een binnenmuur dan tegen een buitenmuur.

                     *Als u de piano tegen een buitenmuur plaatst, houd dan zo mogelijk 5 a 10 cm. ruimte tussen
                       instrument en muur.

                     *hoe groter de afstand tot buitendeuren, ramen, verwarmingsradiatoren e.d., hoe beter:

                       ook het instrument liever niet in het volle zonlicht plaatsen.

                     *De vochtigheidsgraad kunt u meten met een haar-hygrometer.

 

Goede ventilatie is belangrijk, maar zet muziekinstrumenten nooit gedurende langere tijd op de tocht.

 

Hoe gelijkmatiger het klimaat, hoe minder onderhoud het instrument nodig heeft.

Het volgende kan bijdragen tot een beter klimaat in droge perioden: veel planten, waterbakjes en natte doeken

aan of op de radiatoren.

Indien dit onvoldoende blijkt, is het verstandig speciale bevochtigingsapparatuur aan te schaffen.

Speciaal voor piano en vleugel zijn zogenaamde hydroceels verkrijgbaar.

 

Het is raadzaam deze te gebruiken wanneer de hygrometer minder dan 50% aangeeft.

Goede ventilatie kan bijdragen tot een beter klimaat in vochtige perioden, maar houd ramen en buitendeuren dicht bij regen en onweer.

Er zijn ook goede resultaten geboekt met zogenaamde luchtontvochtigers. In grotere ruimten kan het noodzakelijk zijn meerdere van deze apparaten te plaatsen. Speciaal voor piano's en vleugels zijn verwarmingselementen voor inbouw bij mij verkrijgbaar. (Zie Dampp-chaser) Wij adviseren deze aan te schaffen indien de haar-hygrometer gedurende een langere periode meer aangeeft dan 70 tot 75%.

Deze dient u dan te gebruiken zolang de vochtigheidsgraad hoger is dan 70%.

Een enkele opmerking over akoestiek: zaken als vloerbedekking, wandtapijten, dekens, grote schilderijen, met stof beklede meubels, gordijnen etc. dempen de toon van een instrument.

Plaats geen voorwerpen op de piano die kunnen meetrillen. Dit voorkomt ongewenste en storende resonanties. Houd in dit verband ook rekening met een in het piano- of vleugelslot achtergelaten sleutel, en voorwerpen die in het instrument kunnen vallen zoals potloden e.d. Zet nooit bloemenvazen met water op het instrument.

Deze kunnen grote schade veroorzaken.

 

 

Onderhoud instrument

 

Ook als uw piano of vleugel gedurende langere tijd niet bespeeld wordt, is het noodzakelijk om het minstens eenmaal per jaar te laten stemmen en controleren.

Om prettig te kunnen musiceren adviseer ik u minimaal tweemaal stemmen per jaar.

In dit verband spelen natuurlijk ook uw persoonlijke eisen en het klimaat in de betreffende ruimte een belangrijke rol.

Dezelfde factoren en de mate waarin het instrument bespeeld wordt bepalen hoe vaak andere werkzaamheden noodzakelijk zijn zoals reguleren, intoneren, hamerkoppen schuren etc. Indien nodig, zal ik u op de noodzaak hiervan opmerkzaam maken. Dit geldt ook voor het schoonmaken van het binnenwerk.

Heeft u echter zelf wensen of vragen met betrekking tot bijvoorbeeld de klankkleur of speelaard van uw instrument, schroomt u dan niet mij hierover te benaderen. (klik op de blauwe txt of via het contact formulier)

Er kan in dit opzicht vaak veel aan een instrument gewijzigd worden